ข่าวประชาสัมพันธ์

คำถามเกี่ยวกับระบบที่พบบ่อย ๆ

1. ทำไมไม่สามารถกรอกข้อมูลปริมาณขยะ และ จำนวนบุคลากรได้

ถาม : ทำไมไม่สามารถกรอกข้อมูลปริมาณขยะ และ จำนวนบุคลากรได้
ตอบ : ในกรณีที่ login ไปเพื่อจะกรอกข้อมูล และ ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ หลัก ๆ เกิดจากการที่หน่วยงานที่ login ไปทำการกรอกข้อมูลนั้น มีหน่วยงานย่อย ซึ่ง ในระบบแล้วหน้าที่การกรอกข้อมูลจะเป็นของหน่วยงานที่ย่อยที่สุดขององค์กรเสมอ วิธีการแก้ไขและตรวจสอบคือ  ให้ login ไปในฐานะของ Admin และเข้าไปที่ค่าตั้งต้น  จากนั้นให้ไปดูที่หน่วยงาน ว่ามีการกำหนดหน่วยงานย่อยของหน่วยงานตนเองหรือไม่ หากมีก็ให้ใช้ User Staff ของหน่วยงานย่อยนั้นทำการกรอกข้อมูล หากในองค์กรท่านมีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานย่อยทั้งหมดของท่านกรอกข้อมูลมาครบแล้ว ท่านจึงจะมีหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล เมื่อท่านตรวจสอบข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการรวมข้อมูลของหน่วยงานย่อยทั้งหมดให้ท่านทำการ ยืนยันข้อมูล เพื่อส่งไปยังหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นไปตามลำดับขั้น

2. ทำไม Staff หน่วยงานย่อย ทำการกรอกข้อมูลไปแล้ว แต่ หน่วยงานต้นสังกัดไม่เห็นข้อมูลเพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อมูล

ถาม : ทำไม Staff หน่วยงานย่อย ทำการกรอกข้อมูลไปแล้ว แต่ หน่วยงานต้นสังกัดไม่เห็นข้อมูลเพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อมูล
ตอบ : ข้อมูลที่ Staff หน่วยงานย่อย กรอกมานั้น ระบบจะส่งขึ้นไปให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูลได้ ก็ต่อเมื่อ Admin ของหน่วยงานย่อยนั้นทำการยืนยันข้อมูลก่อน

3. Login เข้าระบบไม่ได้

ถาม :  Login เข้าระบบไม่ได้
ตอบ : ให้ตรวจสอบ Username และ Password ที่ทำการ Login ให้ถูกต้อง อาจจะมีประเด็นเรื่อง Kayboard  ภาษา  หรือ Caps Lock  หากตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหากับประเด็นดังกล่าวนี้ให้ติดต่อที่  กรมควบคุมมลพิษ เพื่อทำการตรวจสอบใน ระบบ ต่อไป

4.  หลักการบันทึกข้อมูล กรณีมีหน่วยงานภายใต้สังกัด 
ถาม : หลักการบันทึกข้อมูล กรณีมีหน่วยงานภายใต้สังกัด
ตอบ : สำหรับองค์กรใดที่มีหน่วยงานภายใต้สังกัดนั้น ผู้ที่จะทำการบันทึกข้อมูล จะเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดลำดับสุดท้าย และหากมีการบันทึกข้อมูลแล้ว หน่วยงานนั้นจะต้องทำการ ยืนยันข้อมูล เพื่อให้ หน่วยงานด้านบนทำการตรวจสอบข้อมูลและ ยืนยันข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกคำนวณ และรวมกันเพื่อนำไปเป็นข้อมูลขององค์กรอีกที  ดังตัวอย่าง เช่น

    จังหวัดกาฬสินธุ์  
    หน้าที่ Administrator    
        สิ่งที่ต้องทำ
        ตรวจสอบข้อมูล ของหน่วยงาน ( คลังจังหวัด , สำนักงานจังหวัด , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ) 
        ยืนยันข้อมูล (ข้อมูลรายเดือน หรือ 6 เดือน โดยโปรแกรมจะมีการรวมในทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเพื่อมาเป็นข้อมูลของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเมื่อ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะส่งต่อไปให้ Super Administrator (กรมควบคุมมลพิษ) ทำการตรวจสอบต่อไป

    สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์  
        หน้าที่ Staff   กรอกข้อมูล (รายเดือน หรือ 6 เดือน)
        หน้าที่ Administrator  ยืนยันข้อมูล (รายเดือน หรือ 6 เดือน)

    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
         หน้าที่ Staff   บันทึกข้อมูล (รายเดือน หรือ 6 เดือน)
         หน้าที่ Administrator  ยืนยันข้อมูล (รายเดือน หรือ 6 เดือน)

    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
         หน้าที่ Staff   บันทึกข้อมูล (รายเดือน หรือ 6 เดือน)
         หน้าที่ Administrator  ยืนยันข้อมูล (รายเดือน หรือ 6 เดือน)